Thứ hai, 25/10/2021, 12:15
Lượt đọc: 21

iLearn Smart Start 1 Tuần 1 đến Tuần 10

TUẦN

TÊN MÔN

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

Link bài dạy

1

Tiếng Anh

GETTING STARTED

Tiết 1: Lesson 1

https://youtu.be/A2lRb2zZ6hg

Tiết 2: Lesson 2

https://youtu.be/c8jkq4LDcrU

2

Tiếng Anh

UNIT 1

Tiết 1: Lesson 1 – Part A, B, C

https://www.youtube.com

FAMILY

Tiết 2: Lesson 1– Part D , E

/watch?v=2vqwJDh3SQo

3

Tiếng Anh

UNIT 1

Tiết 1: Lesson 2 – Letter A

https://youtu.be/6JGefrPJwdQ

FAMILY

Tiết 2: Lesson 2– Letter B

4

Tiếng Anh

UNIT 1

Tiết 1: Lesson 3 – Part A, B, C

https://youtu.be/EaxPdlZwK9E

FAMILY

 

Tiết 2: Lesson 3– Part D , E

https://youtu.be/lmb5vsjaUNU

 

 

5

Tiếng Anh

UNIT 2

Tiết 1: Lesson 1 – Part A, B, C

https://youtu.be/7PHVeMY-GAw

SCHOOL

Tiết 2: Lesson 1– Part D , E

6

Tiếng Anh

UNIT 2

Tiết 1: Lesson 2 – Letter C

https://youtu.be/1OWuJmLx-Aw

SCHOOL

Tiết 2: Lesson 2– Letter D

7

Tiếng Anh

REVIEW

Tiết 1: Review 1

https://youtu.be/dcy5q_-dBb4

Tiết 2: Review 2

https://youtu.be/dOj50AT6jso

8

Tiếng Anh

UNIT 3

Tiết 1: Lesson 1 – Part A, B, C

https://youtu.be/1XcuGJ8XlSY

COLORS

Tiết 2: Lesson 1– Part D , E

9

Tiếng Anh

UNIT 3

Tiết 1: Lesson 2 – Review –Letter A-B

https://youtu.be/7T-SZ0WGqkA

COLORS

 

Tiết 2: Lesson 2– Review –Letter C-D

https://youtu.be/Rj22K7nyZeA

10

Tiếng Anh

UNIT 3

Tiết 1: Lesson 3 – Part A, B, C

https://youtu.be/HIxYfQF_g7E

COLORS

 

Tiết 2: Lesson 3– Part D , E

https://youtu.be/ZQzJBB5-bNA


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

88