Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 25/10/2021, 12:15
Lượt đọc: 36

iLearn Smart Start 1 Tuần 1 đến Tuần 10

TUẦN

TÊN MÔN

CHỦ ĐỀ

TÊN BÀI

Link bài dạy

1

Tiếng Anh

GETTING STARTED

Tiết 1: Lesson 1

https://youtu.be/A2lRb2zZ6hg

Tiết 2: Lesson 2

https://youtu.be/c8jkq4LDcrU

2

Tiếng Anh

UNIT 1

Tiết 1: Lesson 1 – Part A, B, C

https://www.youtube.com

FAMILY

Tiết 2: Lesson 1– Part D , E

/watch?v=2vqwJDh3SQo

3

Tiếng Anh

UNIT 1

Tiết 1: Lesson 2 – Letter A

https://youtu.be/6JGefrPJwdQ

FAMILY

Tiết 2: Lesson 2– Letter B

4

Tiếng Anh

UNIT 1

Tiết 1: Lesson 3 – Part A, B, C

https://youtu.be/EaxPdlZwK9E

FAMILY

 

Tiết 2: Lesson 3– Part D , E

https://youtu.be/lmb5vsjaUNU

 

 

5

Tiếng Anh

UNIT 2

Tiết 1: Lesson 1 – Part A, B, C

https://youtu.be/7PHVeMY-GAw

SCHOOL

Tiết 2: Lesson 1– Part D , E

6

Tiếng Anh

UNIT 2

Tiết 1: Lesson 2 – Letter C

https://youtu.be/1OWuJmLx-Aw

SCHOOL

Tiết 2: Lesson 2– Letter D

7

Tiếng Anh

REVIEW

Tiết 1: Review 1

https://youtu.be/dcy5q_-dBb4

Tiết 2: Review 2

https://youtu.be/dOj50AT6jso

8

Tiếng Anh

UNIT 3

Tiết 1: Lesson 1 – Part A, B, C

https://youtu.be/1XcuGJ8XlSY

COLORS

Tiết 2: Lesson 1– Part D , E

9

Tiếng Anh

UNIT 3

Tiết 1: Lesson 2 – Review –Letter A-B

https://youtu.be/7T-SZ0WGqkA

COLORS

 

Tiết 2: Lesson 2– Review –Letter C-D

https://youtu.be/Rj22K7nyZeA

10

Tiếng Anh

UNIT 3

Tiết 1: Lesson 3 – Part A, B, C

https://youtu.be/HIxYfQF_g7E

COLORS

 

Tiết 2: Lesson 3– Part D , E

https://youtu.be/ZQzJBB5-bNA


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163