Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 20/10/2021, 10:3
Lượt đọc: 18

Tuần 1

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tiếng Việt

A a (tiết 1)

https://youtu.be/EECHQZowrlA

Tiếng Việt

A a (tiết 2)

Tiếng Việt

B b (tiết 1)

https://youtu.be/mIpuXunWpm8

Tiếng Việt

B b (tiết 2)

Tiếng Việt

C c, dấu huyền, dấu sắc (tiết 1, 2)

https://drive.google.com/file/d/1VE465oN2feR0Q2P5UINyPLJmNWeHxAhV/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Tiếng Việt

O o, dấu hỏi (tiết 1, 2)

https://drive.google.com/file/d/1QVUW3zsjZbq98Hx4OIopva6q7gDLr2Sm/view?usp=sharing+B5:D22

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thực hành ( 1 tiết )

https://youtu.be/ZmDPtKJ9ILg

Tiếng Việt

Ôn tập (tiết 1, 2)

https://youtu.be/7zTbSms0qjk

Tiếng Việt

Kể chuyện: Cá bò (1 tiết)

Toán

Lớp 1 của em (tiết 1)

https://youtu.be/WoMzAtbf3Bo

Toán

Vị trí (tiết 1)

https://youtu.be/bJ-X-wAGVKQ

Toán

Vị trí (tiết 2)

https://youtu.be/ejUloGB0oyY

Đạo đức

Mái ấm gia đình (tiết 1)

https://youtu.be/Ns5BYkj9Rdg

TNXH

Gia đình của em (tiết 1)

https://youtu.be/8ECLe8kMCXE

TNXH

Gia đình của em (tiết 2)

https://youtu.be/Hq4dXR0tOAo


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163