Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 8/11/2021, 15:9
Lượt đọc: 19

Tuần 8

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tiếng Việt

Bài ai - oi ( Tiết 1)

https://youtu.be/JYueXAYSc-E

Tiếng Việt

Bài ai - oi ( Tiết 2)

https://youtu.be/3JvxBCD7XRs

Tiếng Việt

Bài ôi - ơi ( Tiết 1)

https://youtu.be/pTCs65wqhM8

Tiếng Việt

Bài ôi - ơi ( Tiết 2)

https://youtu.be/ydoo-W7e_9k

Tiếng Việt

Bài ui - ưi (Tiết 1)

https://youtu.be/PAQs4UurVnc

Tiếng Việt

Bài ui - ưi ( Tiết 2)

https://youtu.be/zIDJARGRA1g

Tiếng Việt

Bài ay - ây ( Tiết 1)

https://youtu.be/0DCFs9kGkKc

Tiếng Việt

Bài ay- ây ( Tiết 2)

https://youtu.be/SZKQCix4q5s

Tiếng Việt

Bài ôn tập ( Tiết 1)

https://youtu.be/E8qa13iWelA

Tiếng Việt

Bài ôn tập ( Tiết 2)

https://youtu.be/ise3yVQffVw

Tiếng Việt

Bài kể chuyện: Cho nhau đồ chơi

https://youtu.be/R_kMw6dPA_o

Tiếng Việt

Bài thực hành

https://youtu.be/HfsKgwwn0UM

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 1)

https://youtu.be/hvdFfLQBDDQ

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 2)

https://youtu.be/FzT2PwhNQmY

Toán

Bài: Số 9 (Tiết 1)

https://youtu.be/Eg8XpAEau84

TNXH

Lớp học của em (Tiết 1)

https://youtu.be/OSfjk2yD1T4

TNXH

Lớp học của em (Tiết 2)

https://youtu.be/jTsqecTa4gs

Đạo đức

Tự giác làm việc ở trường (Tiết 2))

https://youtu.be/XOqyNbLBgnY

HĐ trải nghiệm

Để mỗi ngày là một ngày vui

https://youtu.be/CThts4fpzWo

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp

https://youtu.be/rN_PR5Pn8D0

Âm nhạc

Bài: Nhạc cụ

https://youtu.be/h5gpRuZMJDc

Mĩ thuật

Chủ đề 2: Ngôi nhà của em - Bài 4: Góc mĩ thuật của em

https://youtu.be/5IHaC2UXvkg

GD thể chất

Động tác vươn thở và động tác tay

https://youtu.be/EQpAO5zEUfo

GD thể chất

Động tác chân

https://youtu.be/VLC2iuycm3A


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163