Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 25/10/2021, 12:17
Lượt đọc: 37

iLearn Smart Start 2 Tuần 1 đến Tuần 10

Tuần

Tên bài

Link bài dạy

1

GETTING STARTED_ Lesson 1

https://youtu.be/LzXLv888k6o

GETTING STARTED _ Lesson 2

https://youtube.com/watch?v=bu1zfQNlEKs&feature=share

2

GETTING STARTED _ Lesson 3

https://youtu.be/aG8Sp22Npu4

Unit 1: FEELINGS_Lesson 1: Part A,B&C

https://youtu.be/w4E763nDDg0

3

Unit 1: FEELINGS_Lesson 1: Part D&E

https://youtu.be/ho_KxiFuo7A

Unit 1: FEELINGS_ Lesson 2: Part A,B,C& D

https://youtu.be/eYVXLQOw7sY

4

Unit 1: FEELINGS_ Lesson 2: Part E,F,G& H

https://www.youtube.com/watch?v=pNHjGZ1OizA

Unit 1: FEELINGS_ Lesson 3: Part A,B&C

https://youtu.be/vSblQgRPM4g

5

Unit 1: FEELINGS_Lesson 3: Part D&E

https://youtu.be/wzC89GJrI7I

Unit 2: SHAPES_ Lesson 1: Part A,B &C

https://youtu.be/9HKomr5fam8

6

Unit 2: SHAPES_ Lesson 1: Part D&E

https://youtu.be/CJB00ovLnAY

Unit 2: SHAPES_ Lesson 2: Part A,B,C&D

https://youtu.be/gAieDaBr--I

7

Unit 2: SHAPES_ Lesson 2: Part E,F,G&H

https://youtu.be/i4B7bRmEbPE

REVIEW 1

https://youtu.be/PXZyW7UJ6y0

8

REVIEW 2

https://youtu.be/uDzFMBuF6Ko

Unit 3: NUMBERS_Lesson 1: Part A,B&C

https://youtu.be/w39nmRhCxxM

9

Unit 3: NUMBERS_Lesson 1: Part D&E

https://youtu.be/Gcdgq3FxmZM

Unit 3: NUMBERS_Lesson 2: A,B,C&D

https://youtu.be/4VhJ3cLusrQ

10

REVIEW_Part E,F,G&H

https://www.youtube.com/watch?v=ukKu1I27rzU&t=1s

Unit 3: NUMBERS_Part A,B&C

https://youtu.be/OQgnV-SYAgY


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163