Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 20/10/2021, 10:57
Lượt đọc: 17

Tuần 1

Lớp 2 – Tuần 1

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 1)- Đọc Bé Mai đã lớn

https://youtu.be/TLgFqIFBRM0

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 2)- Đọc Bé Mai đã lớn

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 3) – Viết chữ hoa A

https://youtu.be/6hi7Y2P9yF4

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 4) – Từ và câu

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 1)-Đọc Thời gian biểu

https://drive.google.com/file/d/1GKhOrmcTon944PGGajBjxGvIgYIj5D7L/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 2) – Nghe viết Bé Mai đã lớn / Bảng chữ cái / Phân biệt c/k

https://drive.google.com/file/d/1jd8TP-zBWEz8st6UIvyWopHKj8guFmRM/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 3) – MRVT Trẻ em

https://drive.google.com/file/d/1rusxjwpKcBjXuzwe7jOcBPIcz4b3Pc3C/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 4) – Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi.

https://drive.google.com/file/d/1jeqzOtJRlmbKHvGN7G67LjUdup119WgE/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 5) – Nói, viết lời tự giới thiệu

https://drive.google.com/file/d/1_tO9JNncoSIuulpbH0oUaPBguN9VnSZG/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 6) – Đọc một truyện về trẻ em

https://drive.google.com/file/d/1LHXtio1kDtbZDNoJv6hoeRFMz7vUi26r/view?usp=sharing

Toán

Ôn tập các số đến 100 (tiết 1)

https://youtu.be/pt7pw6e-qY8

Toán

Ôn tập các số đến 100 (tiết 2)

https://youtu.be/i8IYQwhwAoA

Toán

Ước lượng

https://youtu.be/4CtnmpIW6-c

Toán

Số hạng – tổng (tiết 1)

https://youtu.be/z9TJuJsM-ys

Toán

Số hạng – tổng (tiết 2)

https://youtu.be/R1IP9oCLYQs

Đạo đức

Quý trọng thời gian (tiết 1)

https://youtu.be/THvQwQfbjMo

TNXH

Các thế hệ trong gia đình (tiết 1)

https://youtu.be/KCre_xWB2aE

TNXH

Các thế hệ trong gia đình (tiết 2)

https://youtu.be/7Ajq2ac-xtE

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163