Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 20/10/2021, 11:0
Lượt đọc: 13

Tuần 2

Lớp 2 – Tuần 2

 

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 1)

https://drive.google.com/file/d/1IfU_mxtlDC8xnIXHAdSunR_Lokg2lfHa/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 2)

https://drive.google.com/file/d/1Doz1f1JdSzRMsnoLWcZe2yRUCxp62c9F/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 3)

https://drive.google.com/file/d/1ZyiX34igZor2FqxRa7onXk6ZVBejL64d/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 4)

https://youtu.be/HoKPRDK_tQQ

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 1 )

https://youtube.com/watch?v=gUqrbaQm3L0&feature=share

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 2 )

https://drive.google.com/file/d/11F4jxTtABwpAt9sgpKRhFPaCeWX5-Xqt/view?usp=sharing

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 3 )

https://drive.google.com/file/d/1r8Nq7szfqr5tXiwfBpW5NsWcwZDQCjrv/view?usp=sharing

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 4 )

https://drive.google.com/file/d/1HSYM_yaOI_FY5K7SJ143slysPGlRKxgS/view?usp=sharing

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 5 )

https://drive.google.com/file/d/1mkxboPi7oTP4OjdwIyLfhQsSHGBLqC7J/view?usp=sharing

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 6 )

https://drive.google.com/file/d/1dzITFJDHKPmYkq6YHDg_O3g-Te52P-7j/view?usp=sharing

Toán

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=JOW19t3GZQs

Toán

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=cT1Q1FYkAxI

Toán

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=Ln9Ik5f_JE0

Toán

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu ( tiết 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=-qXfjcfaN7U

Toán

Em làm được những gì ? ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=DqS-A9pQdjA

TNXH

Nghề nghiệp của người thân trong gia đình ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=xXHkxp62kOY

TNXH

Nghề nghiệp của người thân trong gia đình ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=TEV7OQz7r_M

Đạo đức

Quý trọng thời gian (tiết 2)

https://youtu.be/IYv91gDInz0

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường

https://youtu.be/1aAd6XNhMhI

HĐ trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

https://youtu.be/QOXL4jFOBkg

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học

https://youtu.be/ue1-eagbfeo

Âm nhạc

Chủ đề 1: Rộn ràng ngày mới - Tiết 2: Hát ngày mùa vui (Dân ca Thái- Lời mới Hoàng Lân)

https://www.youtube.com/watch?v=FrNlw1qsQ1E

Mĩ thuật

Chủ đề 1: Đại dương mênh mông - Bài 1: Bầu trời và biển (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=lffw5P5jrKw

GD thể chất

Bài 1: Chuyển đội hình hàng
dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn

https://youtu.be/uJFEom9OBwc

Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163