Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 20/10/2021, 11:4
Lượt đọc: 14

Tuần 5

Lớp 2 – Tuần 5

 

Môn

Tên bài

Link bài dạy

TOÁN

- Phép cộng có tổng bằng 10 (trang 39)

https://www.youtube.com/watch?v=5-kE_gJ-Tes

- 9 cộng với một số (trang 40)

https://www.youtube.com/watch?v=qMbTpfAxCQI&feature=emb_title

8 cộng với một số

https://www.youtube.com/watch?v=mMpvYmBYzog&list=TLPQMjkwODIwMjE5eZ0TwknEZA&index=2

7 cộng với một số, 6 cộng một số (t1)

https://youtu.be/p1lnCClQy9E

7 cộng với một số, 6 cộng với một số (t2)

https://www.youtube.com/watch?v=uNPi4iZgwQM

TIẾNG VIỆT

Tập đọc (Bài 1): Bọ rùa tìm mẹ( Tiết 1, 2)

https://youtu.be/jKhI6Nnx1nk

Tập viết: Chữ D, Đ( Tiết 3)

https://www.youtube.com/watch?v=EVH0zU8JUZE

LTVC : Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? (Tiết 4)

https://www.youtube.com/watch?v=Y93U-1V9Ea8

Tập đọc (Bài 2): Cánh đồng của bố (SGK/ trang 45) - Tiết 1

https://youtu.be/XhgZuBAQ1zE

Chính tả : Nghe- viết Bọ rùa tìm mẹ . Tiết 2

https://youtu.be/Jpphz1vVB1U

LTVC : Tiết 3 - MRVT Gia đình (sgk/trang 47)

https://www.youtube.com/watch?v=F4WrQp5G7nI

Tập làm văn : Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối - Tiết 4

https://www.youtube.com/watch?v=nDW50G74zCo

Tập làm văn: Viết tin nhắn. Tiết 5

https://www.youtube.com/watch?v=of263DngZ98

Kể chuyện: Đọc một truyện về gia đình . Tiết 6

https://www.youtube.com/watch?v=uvtEALSjjxg&feature=emb_title

Đạo đức

Bảo quản đồ dùng cá nhân (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=UN3UjKz0qkY&feature=emb_title

TNXH

Ôn tập chủ đề gia đình

https://www.youtube.com/watch?v=7VlnUDKsWVU&feature=emb_title

HĐTN

Vì một cuộc sổng an toàn . Tiết 2

https://youtu.be/fer5VwY6zss

GDTC

Tiết 9- 10: “Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang”

https://www.youtube.com/watch?v=NKGhVLM8psc

Mĩ thuật

Tiết 5: “ Đại dương trong mắt em”

https://www.youtube.com/watch?v=sSH6Ehs0WX8

Âm nhạc

Tiết 5: Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè “Khám phá”

https://www.youtube.com/watch?v=g9HUbBVz5f4

 

 

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163