Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 25/10/2021, 12:19
Lượt đọc: 22

Family&Friends 3

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Ghi chú

LỚP 3

Tiếng Anh

Starter: Welcome back! Lesson 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=WZV-oNs9ZbQ

Tuần 1

Tiếng Anh

Starter: Welcome back! Lesson 3+4

https://www.youtube.com/watch?v=xYnb8cphQBU

Tuần 2

Tiếng Anh

Unit 1: Clean up! – Lesson 1+2

https://youtu.be/q16OjWUTehE

Tuần 3

Tiếng Anh

Unit 1: Clean up! – Lesson 3+4

https://youtu.be/yytUJgzY438

Tuần 3

Tiếng Anh

Unit 1: Clean up! – Lesson 5+6

https://youtu.be/kOgVoseYDZc

Tuần 4

Tiếng Anh

Unit 2: Our new things – Lesson 1+2

https://youtu.be/u_ELSlLY4nA

Tuần 5

Tiếng Anh

Unit 2: Our new things – Lesson 3+4

https://youtu.be/v7nN7tDFxkY

Tuần 5

Tiếng Anh

Unit 2: Our new things – Lesson 5+6

https://youtu.be/FKZJ6MJSjHM

Tuần 6

Tiếng Anh

Unit 3: Do you have a milkshake? – Lesson 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=2v1F78Sx6uo

Tuần 7

Tiếng Anh

Unit 3: Do you have a milkshake? – Lesson 3+ 4

https://www.youtube.com/watch?v=Lpq88JwwDEQ

Tuần 7

Tiếng Anh

Unit 3: Do you have a milkshake? – Lesson 5+6

https://youtu.be/8bD5P6MsIyg

Tuần 8

Tiếng Anh

Unit 4: We have English! – Lesson 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=XypHtjlgKIw

Tuần 9

Tiếng Anh

Unit 4: We have English! – Lesson 3+4

https://www.youtube.com/watch?v=R7wTs1VZNAc

Tuần 9

Tiếng Anh

Unit 4: We have English! – Lesson 5+6

https://www.youtube.com/watch?v=lP0XFr2xgFA

Tuần 10


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163