Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 20/10/2021, 11:48
Lượt đọc: 14

Tuần 1

Lớp 3 – Tuần 1

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tiếng Việt

TĐ+KC: Cậu bé thông minh (tiết 1)

https://drive.google.com/file/d/1jI9Sk1sGsE

Tiếng Việt

TĐ+KC: Cậu bé thông minh (tiết 2)

0MAjITZovHRWZfZZO90zUB/view?usp=sharing

Tiếng Việt

CT: Tập chép: Cậu bé thông minh

https://drive.google.com/file/d/1RkrMdDZg3N

Tiếng Việt

7siRVbPlIfYVfYWnZEMQId/view?usp=sharing

Tiếng Việt

TĐ: Hai bàn tay em

https://drive.google.com/file/d/1Coo

Tiếng Việt

Pnj4iT9SoWn0IJPuZLwixM-IpwTNZ/view?usp=sharing

Tiếng Việt

LTVC: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

https://youtu.be/S8n6zzaqtsI

Tiếng Việt

Tập viết: Ôn chữ hoa A

https://youtu.be/dKiLk43-qo4

Tiếng Việt

CT: Nghe viết: Chơi chuyền

https://youtu.be/KeXR3dpBVkg

Tiếng Việt

TLV: Nói về ĐTNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

https://youtu.be/i-0VV9v2UqM

Toán

Đọc, viết các số có ba chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=a31Mrmfrx_c

Toán

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

https://www.youtube.com/watch?v=7qTYYF7XBVo

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/wo3xQzFDa3Q

Toán

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ)

https://youtu.be/AQIX8xCrTPw

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/QaJg8Srjq_g

TNXH

Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

https://youtu.be/BKXbmfCDpDA

TNXH

Nên thở như thế nào?

https://youtu.be/2wWKOCACoEI

Đạo đức

Kính yêu Bác Hồ (tiết 1)

https://youtu.be/Q37FhkZQKZE

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163