Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 25/10/2021, 12:10
Lượt đọc: 19

Tuần 6

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tập đọc

Bài tập làm văn

https://youtu.be/j01unjBTQkQ

Tập đọc

Nhớ lại buổi đầu đi học

https://youtu.be/y5ozhBLaosM

LTVC

Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy

https://youtu.be/8YjkXs0wtg4

Tập làm văn

Kể lại buổi đầu em đi học

https://www.youtube.com/watch?v=wIZMBwLSPNY

Chính tả

Nhớ lại buổi đầu đi học

https://www.youtube.com/watch?v=1wAKuFNzWvo

Chính tả

Bài tập làm văn

https://www.youtube.com/watch?v=GOEx8Hzysng

Toán

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

https://youtu.be/wQ7sOGp9T24

Toán

Luyện tập (trang 26)

https://youtu.be/2Z4aAFLYOCs

Toán

Luyện tập (trang 28)

https://youtu.be/raKszDCQ6cM

Toán

Phép chia hết và phép chia có dư (trang 29)

https://www.youtube.com/watch?v=9--QlPeD5Dg

Toán

Luyện tập (trang 30)

https://www.youtube.com/watch?v=gFePhDuV0uw

TNXH

Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu (trang 24)

https://youtu.be/ullAdZWxsX4

TNXH

Cơ quan thần kinh (trang 26)

https://youtu.be/GwQdhhWOmfw

Đạo đức

Tự làm lấy việc của mình (tiết 1)

https://youtu.be/OgcP73Bv2yU

Thủ công

Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cở đỏ sao vàng (t 2)

https://youtu.be/5dAUo9ZDeUE

Âm nhạc

Ôn bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết

https://youtu.be/-y7Q6Y_XSTE

GD thể chất

Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, thực hiện các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau.

https://youtu.be/eD1fYFgkhqk


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163