Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 25/10/2021, 12:21
Lượt đọc: 17

Family&Friends 4

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Ghi chú

LỚP 4

Tiếng Anh

Starter: My family! Lesson 1+2

https://youtu.be/Y3EsM8GXZP8

Tuần 1

Tiếng Anh

Starter: My family! Lesson 3+4

https://youtu.be/M8AuHtNERCY

Tuần 2

Tiếng Anh

Unit 1: They’re from Australia! Lesson 1+2

https://youtu.be/ZsosVs2xZfI

Tuần 3

Tiếng Anh

Unit 1: They’re from Australia! Lesson 3+4

https://youtu.be/O4X3bhQZ__Q

Tuần 3

Tiếng Anh

Unit 1: They’re from Australia! Lesson 5+6

https://youtu.be/v8VTmTdr72I

Tuần 4

Tiếng Anh

Unit 2: My weekend – Lesson 1+ 2

https://www.youtube.com/watch?v=3vt1aQ56ZeE

Tuần 5

Tiếng Anh

Unit 2: My weekend – Lesson 3+ 4

https://www.youtube.com/watch?v=UO09JyyFAAQ

Tuần 5

Tiếng Anh

Unit 2: My weekend – Lesson 5+6

https://www.youtube.com/watch?v=gOiIXSqmUUQ

Tuần 6

Tiếng Anh

Unit 3: My things – Lesson 1 +2

https://youtu.be/at3WyrtqFbw

Tuần 7

Tiếng Anh

Unit 3: My things – Lesson 3+4

https://youtu.be/Te-rPNyUIDA

Tuần 7

Tiếng Anh

Unit 3: My things – Lesson 5+6

https://youtu.be/znHJATQUaiI

Tuần 8

Tiếng Anh

Unit 4: We’re having fun at the beach!- Lesson 1+2

https://youtu.be/f3BHsSK1ea4

Tuần 9

Tiếng Anh

Unit 4: We’re having fun at the beach!- Lesson 3+4

https://youtu.be/-nMVvcPdmyA

Tuần 9

Tiếng Anh

Unit 4: We’re having fun at the beach!- Lesson 5+6

https://youtu.be/TAlktaqb1Zo

Tuần 10


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163