Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 20/10/2021, 12:19
Lượt đọc: 12

Tuần 2

Lớp 4 – Tuần 2

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tập đọc

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
(Tiếp theo)

https://youtu.be/5L8dckwWfRI

Tập đọc

Truyện cổ nước mình

https://youtu.be/k_cr8-c16jY

LTVC

MRVT: nhân hậu - đoàn kết

https://youtu.be/tqomF9e-_Vs

LTVC

Dấu hai chấm

https://youtu.be/Dfg_qFALaTQ

Tập làm văn

Kể lại hành động nhân vật

https://youtu.be/kWxJvp-l3PI

Tập làm văn

Tả ngoại hình nhân vật trong
bài văn kể

https://www.youtube.com/watch?v=pQ-Zs4LjHXQ&t=544s

Chính tả

Mười năm cõng bạn đi học

https://youtu.be/9pjDQ9ea-WQ

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe đã đọc

https://youtu.be/pDgFB555uSA

Toán

Các số có sáu chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=NkLeKIQw4ic

Toán

Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=GhjgxGAETOU

Toán

Hàng và lớp

https://www.youtube.com/watch?v=sa7h9xEpIvw

Toán

So sánh các số có nhiều chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=6KikwHqir2U

Toán

Triệu và lớp triệu

https://www.youtube.com/watch?v=xcLlqRHzqYg

Lịch sử

Làm quen với bản đồ ( tiếp theo)

https://youtu.be/Wx9EMi0tvLg

Địa lí

Dãy Hoàng Liên Sơn

https://youtu.be/IWBfSGNLsnk

Khoa học

Trao đổi chất ở người

https://www.youtube.com/watch?v=OAHDdTGUcOI

Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

https://www.youtube.com/watch?v=s-mod5NkqDU

Đạo đức

Trung thực trong học tập ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Xhd3gGHW5aE

Âm nhạc

Chủ đề: Quê hương đất nước
Tiết 2: Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình

https://youtu.be/2n5OEqJ9oGc

Mĩ thuật

Chủ đề 1: Màu sắc trang trí
Bài: Trang trí hình vuông

https://www.youtube.com/watch?v=rbnyMBxPx90

Kĩ thuật

Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=HueV8uKVms4

TD

Bài 1: Dàn hàng, dồn hàng-Tiết 1
Bài 1: Dàn hàng, dồn hàng-Tiết 1 ( Powerpoint)

https://youtu.be/-khgzXWhgAo
https://youtu.be/haLq0oDX8fs

Bài 2: Động tác quay sau lưng-Tiết 2
Bài 2: Động tác quay sau lưng-Tiết 2 ( Powerpoint)

https://youtu.be/lh0ro3x3UY0
https://youtu.be/jKFzVusKZS8


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163