Thứ tư, 20/10/2021, 12:23
Lượt đọc: 8

Tuần 5

Lớp 4 – Tuần 5

Môn

Tên bài

Link bài dạy

TOÁN

Luyện tập /trang 26

https://www.youtube.com/watch?v=fvK52sxkE2M

Tìm số trung bình cộng/26, 27

https://www.youtube.com/watch?v=YXxRztDFRW0

Luyện tập/28

https://www.youtube.com/watch?v=0oy2fGSKfXI

Biểu đồ/ 28,29

https://www.youtube.com/watch?v=ZtSA4h-8M7s

Biểu đồ tiếp theo/30,31

https://www.youtube.com/watch?v=eGSL_wqcfAQ

TIẾNG VIỆT

Tập đọc: Những hạt thóc giống (sgk/trang 46)

https://www.youtube.com/watch?v=1JK5HF0fzXo

Tập đọc : Gà Trống và Cáo (sgk/trang 50)

https://www.youtube.com/watch?v=juBLJnFaq34

LTVC : MRVT: Trung thực- Tự trọng

https://www.youtube.com/watch?v=IfVaQ_UKz5k

LTVC: Danh từ

https://www.youtube.com/watch?v=mOAsCFzERY0

Chính tả : Những hạt thóc giống

https://www.youtube.com/watch?v=FORzI97alZc

Tập làm văn: Viết thư ( Kiểm tra viết)

https://www.youtube.com/watch?v=WxJWSKXH3Es

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chyện

https://www.youtube.com/watch?v=9Op5pdAAmtE

Kể chuyện : Kể chuyện đã nghe, đã đọc

https://www.youtube.com/watch?v=uu9DEapsxlk

Khoa học

Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn

https://www.youtube.com/watch?v=P7WrStgSOCM

Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn.

https://www.youtube.com/watch?v=hMlyRa6CSoY

Lịch sử

Nuớc ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

https://www.youtube.com/watch?v=dq2jTYAEw-A

Địa lí

Trung du bắc Bộ

https://www.youtube.com/watch?v=dyGHSwKyPqk

Đạo đức

Biết bày tỏ ý kiến( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=NLEhqXuAgd4

Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

https://www.youtube.com/watch?v=V_50afnqHQc

Kĩ thuật

Khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=ceqKDCpamMo

Mĩ thuật

Tiết 10: “ Tìm hiểu kiểu chữ nét đều”

https://www.youtube.com/watch?v=83-5fDdWync&t=106s

Thể dục

Tiết 9- 10: Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi " Bịt mắt bắt để "

https://www.youtube.com/watch?v=a_oTcr8mPlE

Tiết 9- 10: Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi " Bịt mắt bắt để "

https://www.youtube.com/watch?v=a_oTcr8mPlE

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

88