Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Chủ nhật, 14/11/2021, 21:53
Lượt đọc: 9

Tuần 9

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tập đọc

Thưa chuyện với mẹ

 

https://www.youtube.com/watch?v=aBCN3P_nrfM

Tập đọc

Điều ước của vua Mi-đát

https://youtu.be/HeE2GeGp-Xs

LTVC

MRVT: Ước mơ

https://youtu.be/HqKod7IQ1a8

LTVC

Động từ

https://www.youtube.com/watch?v=uPLJOh_5Df4

Tập làm văn

Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

https://thhuynhvanbanh.hcm.edu.vn/lop-4/k4tlvlttdykvnt-cfull113259-900914.aspx

Tập làm văn

 

 

Chính tả

Thợ rèn (Nghe – viết)

https://www.youtube.com/watch?v=X5A2TzIkV2A

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

https://www.youtube.com/watch?v=vXaxJ6yjbY4

Toán

Hai đường thẳng vuông góc

https://www.youtube.com/watch?v=MMN61gNVGQw

Toán

Hai đường thẳng song song

https://www.youtube.com/watch?v=WXsDsVcyLFM

Toán

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

https://www.youtube.com/watch?v=zPl_E66MDdE

Toán

Vẽ hai đường thẳng song song

https://youtu.be/GXQuE2fC0Mk

Toán

Thực hành vẽhình chữ nhật; thực hành vẽ hình vuông

https://www.youtube.com/watch?v=zrXjWxN5vY0

Lịch sử

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

https://thhuynhvanbanh.hcm.edu.vn/lop-4/k4lsdbldl12sq-cfull113259-900917.aspx

Địa lí

Hoạt động sản suất của người dân ở Tây Nguyên (tt

https://www.youtube.com/watch?v=RWUY6n0cHeQ

Khoa học

Phòng tránh tai nạn đuối nước

https://www.youtube.com/watch?v=e9XALMA4utw

Khoa học

Ôn tập: Con người và sức khoẻ

https://www.youtube.com/watch?v=7a_JjHdt8IU

Đạo đức

Tiết kiệm thời giờ (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=2j5MogvMcTs

Âm nhạc

Ôn tập đọc nhạc số 1, số 2

https://www.youtube.com/watch?v=n85Flan0Fes

Mĩ thuật

Vẽ chân dung

https://www.youtube.com/watch?v=Wg5v5GdMC9I

Kĩ thuật

Bài khâu đột thưa (tiết 2)

https://youtu.be/oqejjXAytBc

GD thể chất

Động tác vươn thở, tay và chân, lưng - bụng
của bài thể dục phát triển chung.

https://www.youtube.com/watch?v=26ZbzjQWBCU

Tin học:

Tin học: Chủ đề 9 Xuất bản tài liệu

https://www.youtube.com/watch?v=me5B8tcydcY


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163