Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 25/10/2021, 12:23
Lượt đọc: 19

Family&Friends 5

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Ghi chú

LỚP 5

Tiếng Anh

Starter: Back together! Lesson 1+2

https://youtu.be/KI-Mz3wF9LE

Tuần 1

Tiếng Anh

Starter: Back together! Lesson 3+4

https://youtu.be/dq1fso-P5Uo

Tuần 2

Tiếng Anh

Unit 1: The Ancient Mayans! Lesson 1+ 2

https://youtu.be/h0FJrTodi-M

Tuần 3

Tiếng Anh

Unit 1: The Ancient Mayans! Lesson 3+ 4

https://youtu.be/HHedzdy7IB4

Tuần 3

Tiếng Anh

Unit 1: The Ancient Mayans! Lesson 5+ 6

https://youtu.be/gZrbeMgqDsc

Tuần 4

Tiếng Anh

Unit 2: Our vacation – Lesson 1+ 2

https://youtu.be/qIOrtg1T6uc

Tuần 5

Tiếng Anh

Unit 2: Our vacation – Lesson 3+ 4

https://youtu.be/sh6k3Wai9cI

Tuần 5

Tiếng Anh

Unit 2: Our vacation – Lesson 5+6

https://youtu.be/ENCgMWruhwY

Tuần 6

Tiếng Anh

Unit 3: The food here is great! – Lesson 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=WNljDffP_yE

Tuần 7

Tiếng Anh

Unit 3: The food here is great! – Lesson 3 +4

https://www.youtube.com/watch?v=JVPHRY_R0mI

Tuần 7

Tiếng Anh

Unit 3: The food here is great! – Lesson 5+6

https://www.youtube.com/watch?v=Oe3blK7qGV0

Tuần 8

Tiếng Anh

Unit 4: We had a concert!- Lesson 1+2

https://youtu.be/GEChxXOz5vA

Tuần 9

Tiếng Anh

Unit 4: We had a concert!- Lesson 3+4

https://www.youtube.com/watch?v=CQ5nd7aL4lE

Tuần 9

Tiếng Anh

Unit 4: We had a concert!- Lesson 5+6

https://www.youtube.com/watch?v=HWbtmVb4Zvc

Tuần 10


Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163