Thứ tư, 20/10/2021, 12:27
Lượt đọc: 20

Tuần 1

                                                                                         Lớp 5 - Tuần 1

Môn

Tên bài

Link bài dạy

 

Tập đọc

Thư gửi các học sinh

https://youtu.be/swDY7fALBDo

 

Chính tả

Nghe- viết : Việt Nam thân yêu

https://youtu.be/OapqAn4Svdg

 

LTVC

Từ đồng nghĩa

https://youtu.be/BfTWmXeKIjA

 

Kể chuyện

Lý Tự Trọng

https://youtu.be/cz9fhqcNE0o

 

Tập đọc

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

https://youtu.be/vzGnzaaRjKg

 

TLV

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

https://youtu.be/VtroneA--4A

 

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

https://youtu.be/J6kTNxx25uo

 

TLV

Luyện tập tả cảnh

https://youtu.be/-Msec8cdGFM

 

Toán

Ôn tập : Khái niệm về phân số

https://drive.google.com/file/d/1mAMvyOQ90yTYDo2J4ZXAdzGlUeJM-l49/view?usp=sharing

 

Toán

Ôn tập : Tính chất cơ bản của phân số

https://drive.google.com/file/d/1SE9mizRsAjMUgwWgckHgydVWBVYRSFmp/view?usp=sharing

 

Toán

Ôn tập : So sánh hai phân số

https://drive.google.com/file/d/1CJ_JGY59AXvmBHN_3zI7Bnxf0vW6k0Y4/view?usp=sharing

 

Toán

Ôn tập : So sánh hai phân số( tiếp theo)

https://drive.google.com/file/d/1xM4fcRRqEIdUAqvYi2blLtd7JvQ2nENT/view?usp=sharing

 

Toán

Phân số thập phân

https://drive.google.com/file/d/1zPnCRzG95i7FOivf_-pVFs6hqX_ummbu/view?usp=sharing

 

Đạo đức

Em là học sinh lớp 5

https://youtu.be/5BdvjWhBKno

 

Khoa học

Sự sinh sản

https://youtu.be/F8GDe0hFlMk

Khoa học

Nam hay nữ

https://youtu.be/MXOeBFxc5Po

Lịch sử

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

https://youtu.be/NQn7i3_nRJo

Địa lí

Việt Nam- đất nước chúng ta

https://youtu.be/vOEXp69mGRc

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

87