Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Chủ nhật, 21/11/2021, 22:0
Lượt đọc: 14

Tuần 10

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tập đọc

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 1+3)

https://youtu.be/DyEW4LHz0F4

Tập đọc

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 4+5)

https://youtu.be/1h1St28mWUg

LTVC

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 6)

https://youtu.be/dpfjgNbdv0g

LTVC

Ôn tập giữa kì 1 (tiết 7)

https://youtu.be/-9CUsJ1fOFI

Toán

Luyeän taäp chung

https://www.youtube.com/watch?v=y5EqBKsWdSM

Toán

Coäng hai soá thaäp phaân

https://www.youtube.com/watch?v=KLdRmgbxqoY

Toán

Luyeän taäp

https://www.youtube.com/watch?v=lB78NDzvV9I

Toán

Toång nhieàu soá thaäp phaân

https://www.youtube.com/watch?v=uEZ_1O1jttA

Lịch sử

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

https://youtu.be/rBoS96ARM7M

Địa lí

Nông nghiệp

https://youtu.be/4quYMlDI-LA

Khoa học

Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ

https://youtu.be/WF5x0HUonrY

Khoa học

ôn tập: Con người và sức khỏe

https://youtu.be/vmv4EKretwM

Đạo đức

Tình Bạn (Tiết 2)

https://youtu.be/ziB3DFDPRkU

Âm nhạc

Ôn: Những bông hoa, những bài ca

https://www.youtube.com/watch?v=WhDHIzDRaBQ

Mĩ thuật

Vẽ tranh đề tài Trường em

https://www.youtube.com/watch?v=1T4gkeiWVfE

Kĩ thuật

Baøy, doïn böõa aên trong gia ñình

https://www.youtube.com/watch?v=UGayp3W2Zjo

GD thể chất

Ñoäng taùc vaën mình – Troø chôi

https://youtu.be/j1QtjDR_6no

GD thể chất


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163