Thứ tư, 20/10/2021, 12:27
Lượt đọc: 10

Tuần 2

Lớp 5 – Tuần 2

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tập đọc

Nghìn năm văn hiến

https://www.youtube.com/watch?v=pyLF4n6qd1o

Tập đọc

Sắc màu em yêu

https://www.youtube.com/watch?v=jz51kJaGBWQ

LTVC

Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

https://www.youtube.com/watch?v=RVguQkwvis4

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=-qt0LQnMIQk

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

https://www.youtube.com/watch?v=jdsDrS8a098

Tập làm văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê

https://youtu.be/GK7PiSMGjiI

Chính tả

(Nghe-viết) Lương Ngọc Quyến

https://www.youtube.com/watch?v=4QE1vbvFg_8

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe đã đọc

https://youtu.be/5HQM6CEL95E

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/TvVATXMw4WM

Toán

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

https://youtu.be/QWP-dyJkjuU

Toán

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

https://youtu.be/ySmfpOqUIig

Toán

Hỗn số

https://youtu.be/2HIC4HvtfFQ

Toán

Hỗn số (Tiếp theo)

https://youtu.be/aPG9Wzc4o_s

Lịch sử

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

https://www.youtube.com/watch?v=Jva8n19KhTQ

Địa lí

Địa hình và khoáng sản

https://www.youtube.com/watch?v=-BT9ihh4cnU

Khoa học

Nam hay nữ (Tiếp theo)

https://youtu.be/6g-8SKWyLjc

Khoa học

Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?

https://youtu.be/hKFTPItIDAw

Đạo đức

Em là học sinh lớp 5 (Tiết 2)

https://youtu.be/rjE1CYzgToU

Âm nhạc

- Ôn bài hát Reo vang bình minh
-Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với nhạc cụ gõ.

https://www.youtube.com/watch?v=iB-lkr0_J-o

Mĩ thuật

Chủ đề: Trường học hạnh phúc
Bài 2: Ngày hội ở trường (Tiết 1)

https://youtu.be/8zCxysxevIM

Kĩ thuật

Đính khuy hai lỗ (Tiết 2)

https://youtu.be/qMgpvVjYkMg

Thể dục

Bài 3: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau.

https://www.youtube.com/watch?v=dLVLClW8Es4

Thể dục

Bài 4: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay sau.

https://www.youtube.com/watch?v=dLVLClW8Es4

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

86