Thứ tư, 20/10/2021, 12:28
Lượt đọc: 11

Tuần 3

Lớp 5 – Tuần 3

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tập đọc

Lòng dân (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=Y-YJYI73n-M

Tập đọc

Lòng dân (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=skWPbRP52os

LTVC

MRVT: Nhân dân

https://www.youtube.com/watch?v=YVkWdHrNAi4

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=essJkBKKzjo

Toán

Luyện tập (tr.14 &tr.15)

https://www.youtube.com/watch?v=0EWAOOnt-Ig

Toán

Luyện tập chung (tr15, tr16 &tr17)

https://www.youtube.com/watch?v=6sBmyMlV60o

Toán

Ôn tập về giải toán (tr.17)

https://www.youtube.com/watch?v=RD5oXF0CGus

Âm nhạc

Ôn: reo vang bình minh TĐN số 1

https://www.youtube.com/watch?v=MvjRqB8aDcc

Mĩ thuật

Trang trí đối xứng qua trục (vẽ theo nhạc)

https://drive.google.com/file/d/1Fz61rn9AsM2g8WD3opS00cjL2Ow6xboT

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (trang 31)

https://www.youtube.com/watch?v=Hd8iR-6KC_s

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (Trang 34)

https://www.youtube.com/watch?v=XYeoO4YBwII

Chính tả

Nhớ-viết Thư gửi các học sinh

https://www.youtube.com/watch?v=i5TfeHaZr1o

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến được tham gia

https://www.youtube.com/watch?v=_t3jEFDZxBE

Lịch sử

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

https://www.youtube.com/watch?v=d5TElG_4PNc

Địa lí

Khí hậu

https://www.youtube.com/watch?v=Xm1TZiVeqGM

Khoa học

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

https://www.youtube.com/watch?v=EV1iLVGS3Xc

Khoa học

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

https://www.youtube.com/watch?v=LTqCmW8NdiM

Đạo đức

Có trách nhiêm về việc làm của mình (T1)

https://www.youtube.com/watch?v=fVFvmyYjmIU

GD thể chất

ĐHĐN, Trò chơi “Bỏ khăn” (T1,2)

https://youtu.be/gYhb5yLXs6Y

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

88