Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 20/10/2021, 12:28
Lượt đọc: 17

Tuần 3

Lớp 5 – Tuần 3

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tập đọc

Lòng dân (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=Y-YJYI73n-M

Tập đọc

Lòng dân (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=skWPbRP52os

LTVC

MRVT: Nhân dân

https://www.youtube.com/watch?v=YVkWdHrNAi4

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=essJkBKKzjo

Toán

Luyện tập (tr.14 &tr.15)

https://www.youtube.com/watch?v=0EWAOOnt-Ig

Toán

Luyện tập chung (tr15, tr16 &tr17)

https://www.youtube.com/watch?v=6sBmyMlV60o

Toán

Ôn tập về giải toán (tr.17)

https://www.youtube.com/watch?v=RD5oXF0CGus

Âm nhạc

Ôn: reo vang bình minh TĐN số 1

https://www.youtube.com/watch?v=MvjRqB8aDcc

Mĩ thuật

Trang trí đối xứng qua trục (vẽ theo nhạc)

https://drive.google.com/file/d/1Fz61rn9AsM2g8WD3opS00cjL2Ow6xboT

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (trang 31)

https://www.youtube.com/watch?v=Hd8iR-6KC_s

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (Trang 34)

https://www.youtube.com/watch?v=XYeoO4YBwII

Chính tả

Nhớ-viết Thư gửi các học sinh

https://www.youtube.com/watch?v=i5TfeHaZr1o

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến được tham gia

https://www.youtube.com/watch?v=_t3jEFDZxBE

Lịch sử

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

https://www.youtube.com/watch?v=d5TElG_4PNc

Địa lí

Khí hậu

https://www.youtube.com/watch?v=Xm1TZiVeqGM

Khoa học

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

https://www.youtube.com/watch?v=EV1iLVGS3Xc

Khoa học

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

https://www.youtube.com/watch?v=LTqCmW8NdiM

Đạo đức

Có trách nhiêm về việc làm của mình (T1)

https://www.youtube.com/watch?v=fVFvmyYjmIU

GD thể chất

ĐHĐN, Trò chơi “Bỏ khăn” (T1,2)

https://youtu.be/gYhb5yLXs6Y

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163