Thứ tư, 20/10/2021, 12:29
Lượt đọc: 9

Tuần 4

Lớp 5 – Tuần 4

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Trường thực hiện

Tập đọc

Những con sếu bằng giấy

https://youtu.be/SEa4Xghy0GY

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Tập đọc

Bài ca về trái đất

https://youtu.be/oDjx4P14SQ4

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

LTVC

Từ trái nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=LFNs3Oduovo

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

LTVC

Luyện tập về từ trái nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=jsiqi1H8zKQ

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Tập làm văn

TLV: Luyện tập tả cảnh

https://youtu.be/XYTRXFNg65A

Trường Tiểu học Kim Đồng

Tập làm văn

TLV: Tả cảnh (KT viết)

https://youtu.be/V-C_zx2oHxk

Trường Tiểu học Kim Đồng

Chính tả

Chính tả: Anh bộ đội cụ Hồ gốc Bỉ (nghe- viết),

https://youtu.be/YscpbGktuCw

Trường Tiểu học An Phú Tây

Kể chuyện

Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai,

https://youtu.be/qc636asWWWI

Trường Tiểu học An Phú Tây

Toán

Luyện tập chung

https://youtu.be/p04P4fgGm8U

Trường Tiểu học An Phú Tây

Toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán

https://youtu.be/hwb1gqbig3c

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Toán

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

https://youtu.be/m4L4miGlQao

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Toán

Luyện tập (TRANG 19)

https://youtu.be/zkYFgRN6Nps

Trường Tiểu học Kim Đồng

Toán

Luyện tập (TRANG 21)

https://youtu.be/aB5aoeT3l8k

Trường Tiểu học Kim Đồng

Lịch sử

Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

https://www.youtube.com/watch?v=rMr1-Ohn1TI

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Địa lí

Sông ngòi

https://youtu.be/XeOIrU9BXb0

Trường Tiểu học Kim Đồng

Khoa học

Vệ sinh ở tuổi dậy thì

https://youtu.be/f5WIkr2r1Bc

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Khoa học

Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

https://youtu.be/VLxqmm3KXlE

Trường Tiểu học An Phú Tây

Đạo đức

Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=hzpnZFF2cnA

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Âm nhạc

Học hát: Con chim hay hót

https://youtu.be/TToBR_WdtmA

Trường Tiểu học An Phú Tây 2

Mĩ thuật

Tiết4: Trang trí hình chữ nhật

https://youtu.be/67aHArkGkKQ

TH Trần Nhân Tôn

Kĩ thuật

Thêu dấu nhân

https://youtu.be/LVyWXBnc_1c

Trường Tiểu học An Phú Tây

GD thể chất

Ôn tập ĐHĐN (tiết 7)

https://youtu.be/jCWvimtwaxA

TH Trần Nhân Tôn

GD thể chất

Ôn tập ĐHĐN (tiết 8)

https://youtu.be/jCWvimtwaxA

TH Trần Nhân Tôn

Tin học

Chủ đề4: Quản lý hộp thư điện tử

https://youtu.be/ZXU-i2Q3Erw

Trường Tiểu học An Phú Tây

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

88