Thứ tư, 20/10/2021, 12:29
Lượt đọc: 13

Tuần 5

Lớp 5 - Tuần 5

Môn

Tên bài

Link bài dạy

TOÁN

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (trang 22)

https://youtu.be/EZmVB76tQOU

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 23)

https://youtu.be/lsne7Wgfkmg

Luyện tập (trang 24)

https://youtu.be/F8o74AtZkvA

Đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông (trang 25)

https://youtu.be/NkRpjMZfXwg

Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (trang 27)

https://youtu.be/EP6QJlUhldk

TIẾNG VIỆT

Tập đọc : Một chuyên gia máy xúc (sgk/tr.45)

https://youtu.be/mDvhNPoiHmU

Tập đọc : Ê-mi-li, con…(sgk/trang 49)

https://youtu.be/1gpPjLMQvoc

LTVC: MRVT: Hòa bình (sgk/trang 47)

https://youtu.be/QczJZnZF5ec

LTVC : Từ đồng âm (sgk/trang 51)

https://youtu.be/LnIVp91Ax6E

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc (sgk/trang 46)

https://youtu.be/SGzWUdfsc2g

Tập làm văn : LT làm báo cáo thống kê (sgk/trang 51)

https://youtu.be/ENcQd2VJUIY

Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh (sgk/trang 53)

HS đọc lại bài văn của mình và sửa vào vở KNTLV

Kể chuyện : KC đã đọc đã nghe (sgk/trang 48)

https://www.youtube.com/watch?v=88d_MI71G1s

Khoa học

bài 9-10: Thực hành: Nói không với chất gây nghiện (sgk/trang 20)

https://youtu.be/gZqyG75nToc

Lịch sử

Bài 4, 5, 6: Nước ta đầu thế kỉ XX và công cuộc tìm đường cứu nước - 3 tiết
(Dạy tiết 2 Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông du) (sgk/trang 12)

https://youtu.be/BUN7mrhRXLg

Địa lí

Bài 4: Sông ngòi (sgk/trang 74)

https://www.youtube.com/watch?v=cBSTsg6woys

Đạo đức

Bài 3: Sử dụng tiền hợp lý (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=YoyoAxIQdD8

Kĩ thuật

Bài 3: Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình

https://youtu.be/zAeyq_qeThs

Âm nhạc

Ôn bài: Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Tập đọc nhạc: TĐN số 2

https://www.youtube.com/watch?v=akXv0rOUV0I

Thể dục

1. Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức"
2. Đội hình đội ngũ - Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh"

https://www.youtube.com/watch?v=kH4PW-g0XcY

Mĩ thuật

Trang trí đường diềm cho đồ vật. Bài 18: Trang trí hình chữ nhật

https://www.youtube.com/watch?v=yqo2sL08x4M

 

Tác giả: admin

Tin mới nhất

88