Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ hai, 25/10/2021, 12:7
Lượt đọc: 18

Tuần 6

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tiếng Việt

Bài 1: P-Ph (Tiết 1, 2)

https://youtu.be/xeVKHNUW4gU

Tiếng Việt

Bài 2: S-X (Tiết 1, 2)

https://youtu.be/tqObWJJy3Oo

Tiếng Việt

Khỉ và sư tử mới

https://youtu.be/a1oUNHepChM

Tiếng Việt

Bài 3: Q, q, qu Y,y ( Tiết 1, 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=rW_T9tjM9EM

Tiếng Việt

 

 

Toán

Các dấu =, >, < (tiết 1)

https://youtu.be/6O4Abphl_uM

Toán

Các dấu =, >, < (tiết 2)

https://youtu.be/sdO9GLnljvA

Toán

Số 6 (tiết 1)

https://youtu.be/SSzuoTap1Jg

TNXH

Trường học của em

https://youtu.be/-ERPnn0rlbY

Đạo đức

Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau.

https://youtu.be/Gg61gdpwOow

HĐ trải nghiệm

SHDC: Giới thiệu các hoạt động ở trường.

https://youtu.be/O5QRfEZH2Lo

HĐ trải nghiệm

SHCĐ: Mỗi ngày đến trường của em.

https://youtu.be/hrHksfup2ls

Âm nhạc

Học hát: Múa đàn

https://youtu.be/m36Hhyrn0E0

Mĩ thuật

Chủ đề 2: Ngôi nhà của em. Tiết 2: Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên

https://www.youtube.com/watch?v=einWO6WPoHg

GD thể chất

Động tác quay trái, quay phải và quay sau. ( Tiết 1,2)

https://www.youtube.com/watch?v=QtB-7ybjkGE


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163