Biện pháp phòng tránh Virus Corona: Đeo khẩu trang phòng bệnh. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Hãy bảo vệ sức khoẻ bản thân và toàn xã hội.
Thứ tư, 3/11/2021, 20:56
Lượt đọc: 13

Tuần 7

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Tiếng Việt

ao – eo (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=w-F0afCAbCY

Tiếng Việt

ao – eo (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=F1pnO6qGA5k

Tiếng Việt

au – êu (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=9wX6dGnydpw

Tiếng Việt

au – êu (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=k5NWXe5G-xw

Tiếng Việt

â – âu (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=-YoWKZAHJUg

Tiếng Việt

â – âu (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Pyf4KtObsWc

Tiếng Việt

iu – ưu (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=sTSHChMI6PU

Tiếng Việt

iu – ưu (tiết 2)

https://youtu.be/JHnT2zLY3iY

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 1

https://youtube.com/watch?v=6z0p5J50Jek&feature=share

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=d8WKqk6MFyU

Tiếng Việt

Thực hành

https://www.youtube.com/watch?v=i0OZdGWExkg&t=33s

Tiếng Việt

Rùa và Thỏ

https://www.youtube.com/watch?v=jMfdxtcvCuE

Toán

Số 6 (T.2)

https://youtu.be/Hk3_jU04BkE

Toán

Số 7 (T.1)

https://youtu.be/2EGgmtUjwRQ

Toán

Số 7 (T.2)

https://youtu.be/5foN3qM5K40

TNXH

Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.1)

https://youtu.be/V86ayVe_D-U

TNXH

Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.2)

https://youtu.be/-1NtKxw9uR4

Đạo đức

Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (T.1)

https://youtu.be/-1NtKxw9uR4

HĐ trải nghiệm

SH theo chủ đề: An toàn mỗi ngày

https://youtu.be/IOT_Q92VKLg

Âm nhạc

Bài đọc nhạc Son, Mi

https://youtu.be/1Tr_KcszU_k

Mĩ thuật

Bài: Ghép hình nhà (tiết 3)

https://youtu.be/Oy5gZK0hl0U

GD thể chất

Ôn động tác quay trái, quay phải, quay sau (tiết 1)

https://youtu.be/bbF6fSzi-Ko

GD thể chất

Ôn động tác quay trái, quay phải, quay sau (tiết 2)

https://youtu.be/anOn9U-xL9Q


Tác giả: admin

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163